Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

 

Molimo Vas da pažljivo pročitate Uslove korištenja (u daljem tekstu: Pravilnik). Korištenjem i posjećivanjem stranica www.bozur.net i pripadajućih sadržaja (uključujući mobilne aplikacije brenda Božur), podrazumijeva se da svjesno prihvatate ovaj Pravilnik, kao i sve njegove naknadne izmjene, bez prethodne najave i obavještenja.Laički


Vi ste klijent kompanije Božur, koja se bavi prevozom putnika u međugradskom I međunarodnom linijskom saobraćaju autobusima. Ovaj sajt možete koristiti za kupovinu karata, isključivo sa prethodnom registracijom. Za tačnost podataka navedenih na Vašem profile, odnovorni ste vi. Vi kao korisnik ste dužni pročitati navedeni Pravilnik, te se vaše korištenje stranica Bozur.net smatra potpunim prihvatanjem Pravilnika. Molimo vas da Bozur.net ne koristite na način na koji neko može biti povrijeđen ili materijalno oštećen jer to ni Vama ni nama ne ide u prilog.

Vi imate pravo korištenja usluga Bozur.net.


Ukoliko smatrate da Bozur.net treba neke izmjene ili dopune Pravilnika, kontaktirajte nas.Jezikom advokata, sudija i ostalih pravnih organa


Član 1. Uvod


Za vrijeme korištenja Bozur.net, primjenjuju se ovdje navedeni uslovi korištenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni na teritoriji Crne Gore. Božur doo zadržava pravo promjene sadržaja Pravilnika u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Promjene stupaju na snagu trenutkom objave na stranicama ovog web sajta i kao takve se odnose na sve dosadašnje i buduće korisnike. Božur doo nije u obavezi da šalje svakom korisniku pojedinačna obavještenja o izmjenama Pravila, zbog čega preporučujemo redovno praćenje ove sekcije na Bozur.netČlan 2. Opis usluge


Radi boljeg razumijevanja usluge koju bozur.net pruža, korisnicima i posjetiocima web sajta, kao opšte i svim trećim licima se nudi obrazloženje usluga:

Web sajt bozur.net je sajt kompanije Božur, na kom se osim opisa kompanije mogu kupiti i karte za linije koje Božur održava u međugradskom i međunarodnom linijskom saobraćaju autobusa. Za kupovinu karata neophodna je registracija korisnika.

Kupovina karte putem ovog sajta moguća je 24 sata prije polaska autobusa. Otkazivanje karte moguće je izvršiti 72 sata prije polaska autobusa, uz zahtjev za refundaciju, na mail busbozur@gmail.comČlan 3. Korištenje i zaštita podataka


Pri korištenju stranice bozur.net, dužni ste se koristiti tačnim i preciznim podacima bilo da se radi o vašem profilu ili bilo kojem drugom dijelu stranice. Božur.net čini sve kako bi zaštitio privatnost ličnih podataka (ime i prezime, e-mail, broj telefona, itd.) registrovanih korisnika u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka, te će biti korišteni samo u svrhu poznavanja klijenata kompanije Božur.


U svrhu kupovine karata na web sajtu bozur.net , korisnik se obavezuje registrovati, te tom prilikom popuniti svoje lične podatke, kao i podatke za kontakt. Korisnik je odgovoran i garantuje za istinitost i tačnost popunjenih podataka.


Svaki korisnik registracijom na bozur.net daje saglasnost na ova pravila i uslove korištenja, te istovremeno izričito i neopozivo izjavljuje da je saglasan da popunjeni lični podaci u postupku registracije iz prethodnog stava budu uneseni u zbirku ličnih podataka koju vodi izdavač Bozur.net, te istovremeno dopušta i obradu navedenih ličnih podataka u svrhu djelovanja sistema za slanje elektronske pošte, dok se Bozur.net i njegov izdavač obavezuju da će dostavljene lične podatke koristiti samo za svrhu za koju su dobijeni.


Bozur.net garantuje da podatke korisnika ne otkriva trećima, osim u slučajevima propisanim važećim zakonima naše zemlje i ratificiranim međunarodnim aktima.


Bozur.net garantuje da ne obrađuje podatke korisnika za bilo kakve komercijalne svrhe, a jedina obrada podataka koju Bozur.net može vršiti je za potrebe poboljšanja funkcionisanja stranice, s ciljem njenog unaprijeđenja, kao i s ciljem lakše upotrebe od strane svakog pojedinog korisnika.


Shodno Zakonu o zaštiti ličnih podataka, prikupljeni lični podaci u postupku registracije korisnika čuvaju se u zbirci ličnih podataka koju vodi društvo Božur doo, kao izdavač Bozur.net, koje se obavezuje da čuva privatnost svojih korisnika i sve njihove podatke. Lične podatke korisnika Bozur.net je ovlašcen proslijediti trećim licima samo ukoliko postoji zahtjev i/ili nalog nadležnog organa i/ili je takvo prosljeđivanje propisano zakonom i/ili je zahtjevano od strane vlasnika podataka izričitim pismenim prethodnim zahtjevom.


Svaki korisnik ili član stranice Bozur.net ima pravo podnijeti zahtjev da se njegovi lični podaci obrišu odmah nakon podnošenja zahtjeva


Korisnik takođe ima pravo zahtijevati da mu Bozur.net dostavi podatke o tome koje lične podatke tog korisnika posjeduje.


Putem ovog linka www.bozur.net/kontakt možete podnijeti zahtjeve za brisanje ili preuzimanje podataka.


Bozur.net ne preuzima odgovornost po bilo kojem osnovu, ukoliko korisnik sam otkrije svoje podatke trećima, davanjem korisničkog imena i šifre (user name i password) ili im te podatke učini dostupnim da drugi način.


Korištenjem Bozur.net saglasni ste da podaci/informacije (ne odnosi se na lične podatke korisnika) koje ste predali budu dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresovani, u skladu s ovim Pravilnikom. Oglašivač pristaje da njegovu e-mail adresu ili broj telefona Bozur.net upotrijebi u svrhu slanja obavijesti o statusu objavljenog oglasa, u svrhu dostave računa za eventualno korištenje naprednih usluga, kao i u svrhu slanja ostalih vrsta obavijesti vezanih uz oglas koji je prodavač objavio ili uz samo oglašavanje. Korištenjem Bozur.net saglasni ste da primate promotivne i/ili druge novosti putem e-mail, SMS i/ili drugih sredstava komunikacije koji su navedeni na Vašem nalogu.Član 4. Zaštita autorskih prava


Podaci na Bozur.net su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu u Crnoj Gori. Autorska prava koja se odnose na Bozur.net uključuju tekstove, njihovo oblikovanje, grafičke sadržaje i druge slikovne prikaze koji pripadaju Bozur.net te dozvolu pružatelja usluge i/ili oglašivača.


Shodno prethodnom stavu dizajn web sajta, upotrijebljeni robni znaci “Bozur.net” kao i svi ostali tekstovi i navodi na web sajtu Bozur.net su produkt individualne duhovne tvorevine izdavača Bozur.net, te će se svako neovlašteno kopiranje, upotreba i drugi oblici umnožavanja istog ili sličnog dizajna, tekstova, žigova itd, smatrati povredom prava intelektualne svojine, odnosno povredom autorskih prava.


Podaci se mogu koristiti samo na način predviđen ovim Pravilnikom. Korištenjem podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prepisom, distribuisanjem podataka, bez odobrenja, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu u Crnoj Gori, te podliježete sankcijama.Član 5. Isključenje iz upotrebe, naknada štete


Bozur.net zadržava pravo da iz daljnje upotrebe stranica isključi ili sankcioniše onog korisnika koji na bilo koji način krši Pravila i uslove korištenja, za kojeg (bez odgovornosti i obrazloženja prema korisniku) smatra da nije mjesto na Bozur.net, ili koji na bilo koji način ometa rad stranica ili na bilo koji način vrijeđa prava oglašivača i korisnika. Bozur.net zadržava pravo da iz dalje upotrebe stranica isključi onog korisnika koji zloupotrebljava objavljene podatke ili na bilo koji način neovlašteno koristi Bozur.net, a posebno u smislu:


• kopiranja sadržaja objavljenog na Bozur.net i objave u/na nekom drugom mediju oglašavanja

• lobiranja oglašivača Bozur.net na oglašavanje na sličnim stranicama, ili u drugim medijima oglašavanja, na način da ih kontaktira na bilo koji način i nudi im svoje usluge

• kreiranje ili korištenje duplih profila (uz izuzetke profila odobrenih od strane Bozur.net administracije)

• predstavljanja na drugim internet stranicama pod nazivom Bozur.net (svim kombinacijama koje ukazuju na korištenje istog imena)

• direktnog ili indirektnog pozivanja drugih oglašivača na komunikaciju putem e-maila, drugih internet stranica ili drugih sredstava komunikacije

• višestrukog slanja istih i/ili sličnih poruka ili javnih pitanja istim i/ili različitim oglašivačima

• izazivanja širenja rasne, nacionalne ili vjerske mržnje

• predstavljanja ili objave oglasa pod lažnim, nepostojećim, tuđim i/ili na bilo koji način netačnim podacima, posebno se odnoseći na podatke o lokaciji, IP adresama, brojem telefona i e-mail adresom

• neovlaštenog predstavljanja u ime Bozur.net administracije i njenih zaposlenih

• nepoštivanja drugih obavijesti, pravila, upozorenja i ograničenja navedenih na stranicama Bozur.netBozur.net, uz isključenje takvog korisnika, može zahtijevati naknadu za nastalu štetu ili izgubljenu dobit.Član 6. Garancija


Bozur.net ne garantuje:


• da na stranicama neće biti grešaka i/ili da će funkcionisati bez prekida u svakom trenutku

• da će treća strana legalno koristiti stranice Bozur.net sve vrijeme.Član 7. Odgovornost


Bozur.net se, do maksimalne zakonom dopuštene odgovornosti, izuzima od bilo kakve štete, gubitka ili povrede koji mogu nastati direktno ili posredno zbog:


• korištenja stranice Bozur.net

• korištenja stranica na koje vode linkovi sa stranice Bozur.net

• informacija na stranici Bozur.net

• postupaka koji su poduzeti ili nisu poduzeti u vezi s informacijama na stranici Bozur.net

• postupaka korisnika Bozur.net

• upotrebe, nemogućnosti upotrebe ili zloupotrebe bilo koje od gore navedenih stranica.

• korištenja drugih internet stranica na kojim je sadržaj neovlašteno predstavljen u ime Bozur.net • korištenja stranica koje nisu pod domenom www. Bozur.net, a gdje je sadržaj neovlašteno predstavljen u ime Bozur.net, kopirajući stranicu Bozur.net vizuelno, ili u bilo kojem drugom smislu


Bozur.net ne može snositi odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama trećih osoba na koje može dopustiti povremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze s Bozur.net, niti podupiranja takvih stranica od strane Bozur.net. Bozur.net može sadržavati linkove prema drugim stranicama, ali ne odgovara za usluge ili proizvode do kojih se došlo pomoću Bozur.net na taj način. Bozur.net povremeno može biti nedostupan radi različitih tehničkih poteškoća.

 


Član 8. Načini plaćanja

 

Plaćanje proizvoda na našoj internet prodavnici je moguće izvršiti na jedan od sledećih načina: platnim karticama - VISA, Maestro ili MasterCard koje podržavaju plaćanje preko Interneta. Plaćanje karticama je realizovano u saradnji sa AllSecure doo i Hipotekarna banka i obavlja se na bezbjedan i sertifikovan način preko AllSecure Paymet Gateway-a, jednostavnim unosom podataka sa platne kartice.

Nakon što se unesu podaci o kartici i potvrdi plaćanje, banka autorizuje transakciju i time je porudžbina odobrena i ulazi u dalji proces pripreme za isporuku. Iznos će biti rezervisan na vašoj kartici (računu) i neće Vam biti raspoloživ za drugu namjenu.

Transkacija će biti kompletirana i iznos skinut sa vašeg računa tek kada su karte obrađenje I poslate na vašu mail adresu. U slučaju da se plaćanje ne kompletira, odnosno iznos se ne skine sa računa do isteka 14 dana od prihvatanja Vaše porudžbine, ta porudžbenica će biti otkazana i izbrisana. Nakon isteka roka od 14 dana , novac rezervisane na Vašem računu se oslobadjaju i biće Vam ponovo na raspolaganju. Nakon toga možete ponoviti istu ili novu porudžbinu, i izvršiti plaćanje vezano za njih.

Provjerite kod banke koja je karticu izdala da li Vaša kartica podržava plaćanje preko Interneta.Član 9. Plaćanje karata


Zaštita podataka prilikom plaćanja karticama


Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, povjerljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola, primjenom najsavremenijih metoda tokenizacije osetljivih podataka, i u skladu sa PCI-DSS standardima. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni Bozur.net.


3D Secure zaštita za sve trgovce i kupce - AllSecure Payment Gateway koristi najviše globalne standarde zaštite i privatnosti podataka. Svi trgovci koji koriste AllSecure Payment Gateway su automatski uključeni u 3D-Secure zaštitu, čime se kupcima garantuje bezbjednost kupovine. Brojevi platnih kartica kupaca se ne čuvaju na sistemu Bozur.net a sami upis se štiti SSL enkripcijom podataka.


PCI DSS Standardi - AllSecure Payment Gateway se konstantno usaglašava sa svim zahtjevima kartičarskih organizacija u cilju povećanja nivoa bezbjednosti trgovaca i kupaca. Od 2005 godine do danas, bez prekida, sistem je sertifikovan kao PCI-DSS Level 1 što predstavlja najviši standard u industriji. PCI Data Security Standard (PCI-DSS) je norma koja definiše neophodne mjere bezbjednosti pri obradi, čuvanju i prenošenju osetljivih kartičarskih podataka. PCI Standardima se štite osjetljivi podaci o korisniku kartice tokom cijelog procesa plaćanja: od momenta unosa podataka na prodajnom mijestu trgovca, tokom komunikacija između trgovca i relevantnih banaka i kartičarskih organizacija, kao i kasnije čuvanje tih podataka.
Član 10. Postupak reklamacije


U slučaju reklamacije Kupac je obavezan pored opisa da dostavi (u zavisnosti od načina plaćanja) skeniran virman ili UUID tj PurchaseId korisničkom servisu na e-mail busbozur@gmail.me.Član 11. Prigovori trećih lica


Obavještavaju se treća lica, korisnici i posjetitelji da web sajt Bozur.net shodno gornjim pravilima i obrazloženjima, kao i shodno odredbi člana 23. Zakona o elektronskom i pravnom i poslovnom prometu (Sl.list CG", broj 5/08), ne snosi nikakvu odgovornost za informacije unesene od strane korisnika ovog web sajta, a kojim informacijama Bozur.net samo osigurava pristup.


Obavještavaju se treća lica, korisnici i posjetioci web sajta Bozur.net da je odredbama članova 25. - 27. Zakona o elektronskom pravnom i poslovnom prometu, Bozur.net oslobođen svakog oblika odgovornosti za pretragu sadržaja na virtuelnom oglasniku, privremenom prolaznom pohranjivanju – cashing, pohranjivanja stranog sadržaja – hosting na zahtjev korisnika, kao i na eventualno omogućavanje pristupa informacijama trećih lica – linkovanje


Takođe se obavještavaju treća lica da se shodno smislu usluge Bozur.net, svi eventualni sporovi nastali iz odnosa korisnika i oglašivača, odnosno svakog trećeg lica (nastali zbog istinitosti podataka o korisniku ili oglašivaču, sadržaju ponude, o predmetu i cijeni ponude, naročito o autentičnosti proizvoda čija se distribucija nudi) rješavaju isključivo između oglašivača i korisnika. Bozur.net ne odgovara za bilo koji oblik štete prema trećim licima, korisniku i/ili oglašivaču, nastale kao posljedica takvog odnosa.


Sve eventualne zahtjeve trećih lica, treća lica mogu dostaviti na adresu: busbozur@gmail.com, te se Bozur.net obavezuje da će u što kraćem vremenskom periodu odgovoriti na svaki pojedinačni podneseni zahtjev.


Korisnici i oglašivači, kao i treća lica, se obavještavaju da Bozur.net nije u mogućnosti omogućavati pristup ličnim podacima, bez naloga –zahtjeva ovlaštenog organa, odnosno saglasnosti vlasnika podataka.


Bozur.net obavještava treća lica, korisnike i /ili oglašivača da na ovom virtuelnom oglasnom prostoru zagovara slobodnu trgovinu pod istim uvjetima, te da shodno tome u svim situacijama u kojima se postupanje suprotno ovim pravilima ne može utvrditi na nesumnjiv način, će na utvrđivanje takvih činjenica uputiti podnosioca zahtjeva na provođenje odgovarajućeg sudskog i/ili upravnog postupka protiv vlasnika dotičnog sadržaja. Shodno prethodno navedenom Bozur.net se obavezuje odmah, bez odlaganja, postupiti po nalogu nadležnog organa, te ukloniti, brisati i/ili mijenjati svaki oglas/e koji su u takvom nalogu naznačeni.Član 12. Sudska nadležnost


Za sve zahtjeve i sporove koji bi mogli proizaći iz korištenja predmetnih materijala, stvarno je nadležan sud u Podgorici.


Vlasnici Bozur.net sajta zadržavaju pravo izmjene sadržaja na web stranici www. Bozur.net bez prethodne najave u bilo kojem trenutku, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga i nije odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.


Korištenjem, registracijom ili posjećivanjem Bozur.net, korisnik/posjetitelj potvrđuje da je upoznat s Pravilima i uslovima korištenja Bozur.net i da ih u cijelosti prihvata.Član 13. Bozur.net Odgovornost


Bozur.net ne snosi nikakvu odgovornost za podatke koje dajete ovom formom.

Bozur.net ne vrši provjeru tačnosti podataka.

Sami snosite odgovornost za podatke koje ste objavili putem portala Bozur.net

U slučaju otkrivanja zloupotrebe, na bilo koji način, Bozur.net će suspendovati Vaš nalog i na zahtjev, daće Vaše lične podatke ovlašćenim organima (Policija, Tužilaštvo, Sud).U Podgorici, septembar 2020.


Sva prava zadržana.


 

Izjava o konverziji plaćanja

„Izjava o konverzijama - Sva plaćanja će biti obavljena u eurima ( € ). Ukoliko se plaćanje obavlja platnim karticama inostranih Banaka izdavalaca, iznos transakcije će biti konvertovan u lokalnu valutu korisnika kartice, prema kursu kartičnih kuća Visa/Mastercard."

 

 

"Please note that all payments will be effected in Euro (EUR). If the payment is done using foreign issuers payment cards, total amount of transaction will be converted into bank settlement currency, according to the current exchange rate of Visa/Mastercard."